Güvenlik

Bankamız, Şekerbank Güvenlik Politikaları çerçevesinde ve ilgili yasal mevzuat uyarınca yükümlüğü olduğu şekilde, müşterilerimize ait bilgilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasına özel bir önem göstermektedir. Kullanıcı : Şekerbank tarafından sağlanan uygulamalarda tanımlı kullanıcılar. Şekerbank Gizlilik Politikamız uyarınca, kullanıcıların vakıf olduğu ve diğer kullanıcılarca geliştirilmiş herhangi bir bilgi, bilgi birikimi (know-how), yöntem, teknik, gelişme veya endüstri alanında henüz duyulmamış, bilinmeyen bir fikir, uygulama, yöntem, buluş, tasarım, model, eser, müşteri tarafından sağlanan bilgi, belge, dokumantasyon, süreç ve benzerleri Gizli Bilgi olarak kabul edilecektir. Kullanıcılar; hiçbir Gizli Bilgi’yi yasa ile yetkili kılınan merciler hariç üçüncü şahıslara karşı beyan etmeyeceklerini, gizliliği korumak için gerekli her türlü önlemi alacaklarını (tüm kullanıcılar, bir bilginin gizli olup olmadığı hususunda tereddüde düşerlerse, diğer taraf aksini belirtilmedikçe o bilginin gizli olduğunu varsayıp o şekilde hareket edeceklerdir) kabul ve beyan ederler. Kullanıcıların gizlilik konusundaki yükümlülükleri sözleşme sona ermiş olsa bile sürer. İşbu sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi durumunda, kullanıcıların her biri, tüm gizli bilgileri iade edecek ya da yok edecektir. Kullanıcılar, gizli bilgilerin gizliliğine riayet etmelidirler, aksi halde her türlü zarar ve ziyandan bizzat mes’ul olacaktır.

Anasayfa